oferta


 Kompleksowe usługi projektowe i geodezyjne z przeprowadzeniem przez

poszczególne etapy procesu budowlanego

 Usługi projektowe w zakresie:


- adaptacja projektów gotowych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

- sprzedaż projektów gotowych  przed zakupem projektu na własną rękę dobrze jest skonsultować wybrany projekt ( nieodpłatnie w naszym biurze ) w celu wykorzystania - dobrania odpowiednich rozwiązań, opcji.
- projekty indywidualne budynków mieszkalnych, innych

- projekty indywidualne nadbudowy, rozbudowy, przebudowy

- projekty na zmianę sposobu użytkowania

- projekty przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe), przydomowe oczyszczalnie   ścieków
- projekty drogowe - zjazdy, organizacje ruchu
- możliwość załatwiania wszelkich formalności w imieniu inwestora

 

Usługi geodezyjne w zakresie:

- mapy do celów projektowych
- inwentaryzacje powykonawcze wszelkich budynków i przyłączy
- wytyczenia wszelkich obiektów liniowych i kubaturowych
- podziały i rozgraniczenia
- scalenia 

- ustalenia przebiegu granic 

- wyłączenia z produkcji rolnej (odrolnienia)

Jesteśmy partnerami